20091231Igazság és módszer, objekt, 2008

Ez a 14 cm átmérőjű gömb a hermeneutika „szó szerinti” leképezése, mely arra törekszik, hogy a szöveg minden egyes elemét egy tökéletes egészben helyezze el (hermeneutikai kör).
Az egyedi vonatkozások a kontextus egészének terminusában érthetők meg, a teljes kontextus az egyedi vonásokon át válik érthetővé (rész-egész viszony).
Hans- Georg Gadamer Igazság és módszer című művének egy részletét (I. Rész, 2. fejezet) soronként felszabdaltam, majd azokat folytonosan egymáshoz illesztettem. A gombolyagot alkotó „fonal” megközelítőleg 0,5 km hosszú.